نمونه ها

جهت مشاهده ی نمونه های تولید شده توسط گروه صنعتی امیدان تکنولوژی با استفاده از لینک های ذیل اقدام نمایید .

 

 نمونه های ساخته شده توسط پرینتر سه بعدی

نمونه های ساخته شده توسط لیزر

نمونه های طراحی و مدل سازی شده توسط نرم افزار