دسامبر 26, 2017

نمونه سازی رفلکتور چراغ پژو

نمونه سازی رفلکتور چراغ پژو (مه شکن جلو) با بهترین کیفیت توسط پرینتر های سه بعدی گروه صنعتی امیدان تکنولوژی پرینتر های سه بعدی گروه صنعتی امیدان تکنولوزی قابلیت تولید قطعات و مکانیزم های مونتاژی که دارای شرایط و ضوابط انطباقی هستند را دارا می باشند . جهت استعلام تعرفه های خدمات طراحی و پرینت سه […]

بیشتر بدانید
دسامبر 26, 2017

پرینت سه بعدی رفلکتور پژو پارس

نمونه سازی رفلکتور پژو پارس (مه شکن جلو) با بهترین کیفیت توسط پرینتر های سه بعدی گروه صنعتی امیدان تکنولوژی پرینتر های سه بعدی گروه صنعتی امیدان تکنولوزی قابلیت تولید قطعات و مکانیزم های مونتاژی که دارای شرایط و ضوابط انطباقی هستند را دارا می باشند . جهت استعلام تعرفه های خدمات طراحی و پرینت […]

بیشتر بدانید
سپتامبر 9, 2017

چرخ دنده سیاره ای

نمونه سازی قطعات مجموعه ی چرخ دنده ی سیاره ای توسط پرینتر سه بعدی در گروه صنعتی امیدان تکنولوژی. پرینتر های سه بعدی گروه صنعتی امیدان تکنولوزی قابلیت تولید قطعات و مکانیزم های مونتاژی که دارای شرایط و ضوابط انطباقی هستند را دارا می باشند . جهت استعلام تعرفه های خدمات طراحی و پرینت سه […]

بیشتر بدانید
سپتامبر 9, 2017

پرینت سه بعدی قاب صفحه نمایش

نمونه سازی قطعات مجموعه ی الکترونیکی (قاب صفحه نمابش) توسط پرینتر سه بعدی در گروه صنعتی امیدان تکنولوژی. پرینتر های سه بعدی گروه صنعتی امیدان تکنولوزی قابلیت تولید قطعات و مکانیزم های مونتاژی که دارای شرایط و ضوابط انطباقی هستند را دارا می باشند . جهت استعلام تعرفه های خدمات طراحی و پرینت سه بعدی […]

بیشتر بدانید
آگوست 3, 2017

قاب صفحه نمایش

نمونه سازی قطعات مجموعه ی الکترونیکی (قاب صفحه نمابش) توسط پرینتر سه بعدی در گروه صنعتی امیدان تکنولوژی. پرینتر های سه بعدی گروه صنعتی امیدان تکنولوزی قابلیت تولید قطعات و مکانیزم های مونتاژی که دارای شرایط و ضوابط انطباقی هستند را دارا می باشند . جهت استعلام تعرفه های خدمات طراحی و پرینت سه بعدی […]

بیشتر بدانید
آوریل 27, 2017

نمونه سازی پوسته انژکتور

نمونه سازی پوسته انژکتور توسط پرینتر سه بعدی در گروه صنعتی امیدان تکنولوژی به سفارش شرکت تاپروگ صنعت. پرینتر های سه بعدی گروه صنعتی امیدان تکنولوزی قابلیت تولید قطعات و مکانیزم های مونتاژی که دارای شرایط و ضوابط انطباقی هستند را دارا می باشند . جهت استعلام تعرفه های خدمات طراحی و پرینت سه بعدی […]

بیشتر بدانید
آوریل 21, 2017

نمونه سازی قطعه الکترونیکی

نمونه سازی قطعات مجموعه ی الکترونیکی توسط پرینتر سه بعدی در گروه صنعتی امیدان تکنولوژی. پرینتر های سه بعدی گروه صنعتی امیدان تکنولوزی قابلیت تولید قطعات و مکانیزم های مونتاژی که دارای شرایط و ضوابط انطباقی هستند را دارا می باشند . جهت استعلام تعرفه های خدمات طراحی و پرینت سه بعدی و همچنین سفارش […]

بیشتر بدانید
آوریل 21, 2017

نمونه سازی قطعه الکترونیکی ۱

نمونه سازی قطعات مجموعه ی الکترونیکی توسط پرینتر سه بعدی در گروه صنعتی امیدان تکنولوژی. پرینتر های سه بعدی گروه صنعتی امیدان تکنولوزی قابلیت تولید قطعات و مکانیزم های مونتاژی که دارای شرایط و ضوابط انطباقی هستند را دارا می باشند . جهت استعلام تعرفه های خدمات طراحی و پرینت سه بعدی و همچنین سفارش […]

بیشتر بدانید
آوریل 21, 2017

قطعه صنعتی

نمونه سازی قطعه ی صنعتی توسط پرینتر سه بعدی در گروه صنعتی امیدان تکنولوژی. پرینتر های سه بعدی گروه صنعتی امیدان تکنولوزی قابلیت تولید قطعات و مکانیزم های مونتاژی که دارای شرایط و ضوابط انطباقی هستند را دارا می باشند . جهت استعلام تعرفه های خدمات طراحی و پرینت سه بعدی و همچنین سفارش از […]

بیشتر بدانید
آوریل 12, 2017

نمونه سازی قطعات مجموعه الکترونیکی

قاب و بدنه ی مجموعه ی الکترونیکی نمونه سازی شده توسط پرینتر سه بعدی در گروه صنعتی امیدان تکنولوژی. پرینتر های سه بعدی گروه صنعتی امیدان تکنولوزی قابلیت تولید قطعات و مکانیزم های مونتاژی که دارای شرایط و ضوابط انطباقی هستند را دارا می باشند . جهت استعلام تعرفه های خدمات طراحی و پرینت سه […]

بیشتر بدانید

این سایت در حال بروزرسانی می باشد. رد کردن