معماری

ماکت ویلا

مرداد ۱۲, ۱۳۹۶ // بدون دیدگاه

ماکت معماری(ویلا) ساخته شده توسط پرینتر سه بعدی در گروه صنعتی امیدان تکنولوژی. پرینتر های سه بعدی گروه صنعتی امیدان تکنولوزی قابلیت تولید قطعات و […]

ماکت معماری

تیر ۲۲, ۱۳۹۶ // بدون دیدگاه

ماکت معماری(برج) ساخته شده توسط پرینتر سه بعدی در گروه صنعتی امیدان تکنولوژی. پرینتر های سه بعدی گروه صنعتی امیدان تکنولوزی قابلیت تولید قطعات و […]

ماکت کاخ سفید

فروردین ۲۳, ۱۳۹۶ // بدون دیدگاه

ماکت معماری(کاخ سفید) نمونه سازی شده توسط پرینتر سه بعدی در گروه صنعتی امیدان تکنولوژی. پرینتر های سه بعدی گروه صنعتی امیدان تکنولوزی قابلیت تولید […]

بطری نجات

فروردین ۲۳, ۱۳۹۶ // بدون دیدگاه

بطری نجات توسط گروه صنعتی امیدان تکنولوژی به منظور نمایش دقت و کیفیت پرینتر های سه بعدی خود طراحی و ساخته شده است . شایان […]